D E
B L O G

Koffie

In November 2016 heeft Brandkachel een eerste missie naar Oeganda uitgevoerd om te kijken naar mogelijkheden om land aan te schaffen ten behoeve van de “BrandKoffie Farm Uganda”. Momenteel zijn we verder aan het werken om in mei/juni 2017 wederom naar Oeganda te gaan en daadwerkelijk tot aanschaf van land over te gaan, waarna dit spannende en inspirerende project verder vorm kan krijgen.